بلاگی برای سن فایل

معرفی و فروش انواع فایل های آموزشی

بلاگی برای سن فایل

معرفی و فروش انواع فایل های آموزشی

بلاگی برای سن فایل

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند ، و بعضی ها که لیاقت دیدن

تو ندارند ، غرق شوند . . .

کلمات کلیدی

خلاصه کتاب تئوری حسابداری

دانلود خلاصه کتاب سازماندهی و طراحی ساختار پورعزت

کتاب تئوری حسابداری 1 ارشد

خلاصه کتاب تئوری حسابداری دکتر رضا شباهنگ

تئوری حسابداری دکتر رضا شباهنگ

نظریه های مشاوره و روان درمانی شفیع آبادی

دانلود رایگان کتاب سازماندهی و طراحی ساختار پورعزت

خلاصه مکاسب محرمه شیخ انصاری

گزارش کارورزی 3

کاملترین فایل پاورپوینت مشارکت

پاورپوینت آلودگی هوا

آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان فرخنده مفیدی

دانلود رایگان میانه 2 جمشید اسکندری

سوالات دروس رشته مترجمی زبان انگلیسی

پاورپوینت کتاب تئوری حسابداری 1 دکتر شباهنگ

تئوری حسابداری هاشم نیکو مرام

کتاب تئوری حسابداری

کتاب تئوری حسابداری دکتر رضا شباهنگ

تجزیه و تحلیل شنای پروانه

تحلیل آناتومیکی و بیومکانیکی شنای قورباغه

بیومکانیکی شنای قورباغه

کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی

دانلود رایگان کتاب مبانی مددکاری اجتماعی

خلاصه کتاب

نقش فناوری اطلاعات در مدیریت بحران

سازماندهی و طراحی ساختار علی اصغر پورعزت

خلاصه سازماندهی و طراحی ساختار پورعزت

دانلود رایگان کتاب سازماندهی و طراحی ساختار

درمان ریشه

اندودنتیکس

بایگانی
۱۱
فروردين

 

ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﭘﯿﺮﻧﮓ . درس. ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ. ﻋﻠﻮمﺳﯿﺎﺳﯽ. درس. 2 ... PDF. ﺑﻪ راﯾﺎﻧ. ﺎﻣﻪ. ی khalilim@um.ac.ir. )، اراﺋﻪ ﮔﺮدد. اﻟﻒ. ) ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ درس. اﺳﭙﺮﯾﮕﻨﺰ، ﺗﺎﻣﺲ(. )1370.

 

جزوه درس: نظریه های جدید در علم سیاست 

جزوه درس: نظریه های جدید در علم سیاست. کارشناسی ارشد علوم سیاسی. استاد: دکتر امیر دبیری مهر. نیم سال نخست سال تحصیلی 1395- 1396. ما در این ...

 

 

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻤﻴﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ. » ﺑﻴﻦ. ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﺗﻔﻜﻴﻚ. ﻗﺎﻳ. ﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﺑﺤ. ﺮان. ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻴﺎﺳﺖ آ. ﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ... ﻛﻪ او ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ در دوران ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ،.

درآمدی بر شناخت اندیشه سیاسی جدید 

ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎن. ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. واژه. های کلیدی: اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﻔﺎﻫﯿم ﺳﯿﺎﺳـﯽ،. ﺗﻤﻬﯿﺪات، ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺖ. مقدمه ... 1. اﯾـﻦ. ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ، رأى ﺳﯿﺎﺳـﯽ،. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ. ، ﮐﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺶ.

 

 

نظریه های جدید در علم سیاست pdf

دانلود کتاب نظریه های جدید در علم سیاست

نظریه های جدید در علوم سیاسی

نظریه پردازان علوم سیاسی

نمونه سوالات درس نظریه های جدید در علم سیاست

نظریه سیاسی

خلاصه کتاب نظریه های سیاست مقایسه ای

جزوه درسی نظریه های مختلف در روابط بین الملل

  • محمد احمدی
۱۱
فروردين

توضیحات فایل:

دانلود طرح درس کودکی بر آب هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی

یکی از طرح درس های روزانه هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی با موضوع درس کودکی بر آب بصورت word و قابل ویرایش در ۸ صفحه میباشد که مختص به آموزگاران پایه چهارم ابتدایی است .هدف کلی طرح درس کودکی بر آب هدیه آسمانی پایه چهارم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با حضرت موسی (ع) است و روش تدریس استفاده شده در این طرح درس تلفیقی از روش های بحث گروهی، سخنرانی- پرسش و پاسخ میباشد که توسط تیم وبسایت سن فایل بصورت کاملا اختصاصی تدوین و تکمیل گردیده است.

تصویری از محیط فایل

دانلود طرح درس کودکی بر آب هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی

فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل : ۸ صفحه

مشخصات

عنوان: هدیه آسمانی
موضوع تدریس: کودکی بر آب
پایه : چهارم ابتدایی
محل تدریس: کلاس درس

سرفصل درس

بانویی که یک سوره قرآن به نام اوست
حضرت مریم(س) فضایل و نیکویی های بسیاری داشته است، اما متاسفانه در مورد شخصیت ایشان تحریفاتی به صورت افراط وجود دارد. برای پرهیز از انحراف در مورد شخصیت حضرت مریم (س)، دانش آموزان در این درس با حضرت مریم به عنوان یکی از زنان بزرگ تاریخ، از زبان قرآن که دور از هر گونه تحریف و خرافه است.

 

خلاصه کتاب مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری دکتر سیف

دانلود رایگان خلاصه کتاب نظریه های یادگیری دکتر سیف

دانلود رایگان خلاصه کتاب نظریه های یادگیری هرگنهان و السون

خلاصه رایگان کتاب نظریه های یادگیری هرگنهان و السون

دانلود رایگان کتاب نظریه های یادگیری دکتر سیف ویرایش هشتم

Pdf کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری

دانلود pdf کتاب نظریه های یادگیری

خلاصه کتاب نظریه های یادگیری علی اکبر سیف

دانلود کتاب نظریه های یادگیری ترجمه دکتر سیف

  • محمد احمدی
۱۱
فروردين

 

دانلود کامل ترین خلاصه کتاب نظریه های یادگیری

این فایل، پاورپوینت و خلاصه کامل کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری تالیف بی.آر. هرگنهان، متیو اولسون ترجمه دکتر علی اکبر سیف می باشد که فصول این کتاب را ...

 

دانلود خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری 

دانلود خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری - ترجمه دکتر علی اکبر سیف- تالیف دکتر السون و دکتر هرگنهان کتاب مقدمه ای برنظریه های یادگیری، یکی از منابع ...

 

خلاصه کتاب نظریه های یادگیری

خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر علی اکبر سیف (تالیف دکتر السون و دکتر هرگنهان)فرمت این محصول PDF می باشد تعداد صفحات : 155 فهرست مطالب ...

 

خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ترجمه

اگر نادانی خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ترجمه دکتر علی اکبر سیف تالیف دکتر السون و دکتر هرگنهان مردم و شرارت رهبران خلاصه کتاب مقدمه ای بر ...

 

دانلود خلاصه کتاب نظریه های یادگیری دکتر سیف

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - فایل ذیل که خلاصه ای از کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری - ترجمه دکتر علی اکبر سیف و تالیف دکتر السون و دکتر هرگنهان می باشد که به ...

 

خلاصه کتاب مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری دکتر سیف

دانلود رایگان خلاصه کتاب نظریه های یادگیری دکتر سیف

دانلود رایگان خلاصه کتاب نظریه های یادگیری هرگنهان و السون

خلاصه رایگان کتاب نظریه های یادگیری هرگنهان و السون

دانلود رایگان کتاب نظریه های یادگیری دکتر سیف ویرایش هشتم

Pdf کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری

دانلود pdf کتاب نظریه های یادگیری

خلاصه کتاب نظریه های یادگیری علی اکبر سیف

دانلود کتاب نظریه های یادگیری ترجمه دکتر سیف

  • محمد احمدی
۱۱
فروردين

پاورپوینت آشنایی با اصول چیدمان ، انبارش و شرایط نگهداری داروها

 پاورپوینت آشنایی با اصول چیدمان ، انبارش و شریط نگهداری داروها در 56 اسلاید قابل ویرایش شامل عناوین ذیل: آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها فضای ...

 

شرایط استاندارد انبار دارویی - دانشگاه علوم پزشکی ایران 

شرایط ساختمان : انبارها باید دارای ساختمان مستحکم با وسعت کم بوده و کف انبار ... حتی در ایام تعطیل انبارها باید دارای شرایط ویژه خود بوده و شرایط نگهداری داروها رعایت شود. ... از نکات عمده در چیدن اجناس در قفسه‌ها توجه به وزن و حجم اجناس است به طوریکه ... راهنمای اطفای حریق نصب و به موقع سرویس شود و افراد آموزش دیده در تمام شیفت‌های ...

 

پاورپوینت آشنایی با اصول چیدمان ، انبارش و شرایط نگهداری داروها

پاورپوینت آشنایی با اصول چیدمان ، انبارش و شریط نگهداری داروها در 56 اسلاید قابل ویرایش شامل عناوین ذیل: آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها. فضای داروخانه.

 

آشنایی با اصول چیدمان ، انبارش و شرایط نگهداری داروها

الزامات انبار دارویی

اصول انبارداری دارویی

نحوه چیدمان دارو در داروخانه

انبار دارویی بیمارستان

اصول انبارداری در شرکت های دارویی

اصول چیدمان داروخانه

اصل fefo چیست

معنی gsp

  • محمد احمدی
۱۱
فروردين

 

کاربرد کامپیوتر در داروخانه 

کاربرد کامپیوتر در داروخانه تعریف و آشنایی به مبانی کامپیوتر آشنایی با نرم افزار داروخانه ثبت نسخ بیمه و تایید آن.

 

آشنایی با قوانین بیمه و کاربرد کامپیوتر در داروخانه

مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آشنایی با قوانین بیمه و کاربرد کامپیوتر در داروخانه» ثبت شده است - معرفی و فروش انواع فایل های آموزشی.

 

مطالب آموزشی ویژه پرسنل داروخانه

مطالب آموزشی ویژه پرسنل داروخانه. توضیحات: دسته: داروخانه. daroo 3.jpg ... کاربرد کامپیوتر در داروخانه · آشنایی مقدماتی با دارو · اشنایی مقدماتی بااصول نگهداری ...

 

پاورپوینت آشنایی با قوانین بیمه و کاربرد کامپیوتر در داروخانه

پاورپوینت آشنایی با قوانین بیمه و کاربرد کامپیوتر در داروخانه در 45 اسلاید قابل ویرایش شامل عناوین ذیل: اهداف جلسه. کاربرد کامپیوتر در داروخانه. کار با نرم افزار ...

 

آشنایی با قوانین بیمه و کاربرد کامپیوتر در داروخانه ppt

برای دریافت فایل لطفا به قسمت زیر مراجعه نمایید. دریافت فایل پاورپوینت آشنایی با قوانین بیمه و کاربرد کامپیوتر در داروخانه در ...

  • محمد احمدی
۱۱
فروردين

 

قانون محاسبات عمومی کشور

ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺸﺎری دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات. ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮ. ان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ. ﺷﺪ . ﻣﺎده. )44. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎﻣﻊ ...

 

قانون محاسبات عمومی کشور

‌تبصره 2 - ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در ... مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون محاسبات کشور محکوم خواهند

 

1366 6/ 1/ ﻣﺼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻓﺼﻞ اول

ﻣﺴﺘﺸﺎری دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﮐﺸﻮر ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﺷﺪ. ﻣﺎده. 44. -. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و. ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط.

 

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر. ﻓﺼﻞ اول. -. ﮐﻠﯿﺎت. ﻣﺎده. 1. –. ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺣﺎوی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ. اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ...

 

قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

آخرین اصلاحات قانون محاسبات عمومی

تست قانون محاسبات عمومی

قانون محاسبات عمومی چیست

تست قانون محاسبات عمومی pdf

دانلود قانون محاسبات عمومی با آخرین اصلاحات

قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات

قانون محاسبات عمومی با آخرین اصلاحات 97

دانلود کتاب قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات

  • محمد احمدی
۱۰
فروردين

 

دانلود رایگان پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود رایگان پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد نمونه قالب پاورپوینت و اسلاید های ضروری برای پایان نامه ارشد گرایش مدیریت.

 

دانلود رایگان نمونه پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد 

دانلود رایگان قالب پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد ، دکتری ، سمینار کامپیوتر ، معماری ، مدیریت ، عمران ، روانشناسی ، برق ، حسابداری و پاورپوینت جلسه دفاع ...

 

تبدیل فوری پایان نامه به پاورپوینت - دانلود قالب حرفه ای

در این مسیر، برای بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد جلسه دفاع از پایان‌نامه شاید ... دانلود قالب پاور آماده برای پایان نامه کارشناسی ارشد; نمونه پاورپوینت سمینار ...

دانلود قالب پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد

در این مقاله، سعی کردیم تا دغدغه اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی را مرتفع ... انجام پایان نامه طراحی یک اسلاید مناسب و حرفه ای برای دفاع پایان نامه می باشد. در این مقاله چندین قالب پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد برای شما ...

 

دانلود نمونه پاورپوینت دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

یک نمونه پاورپوینت زیبا برای شما در این قسمت قرار دادم که شما با دانلود آن می توانید متن خود را در آن به راحتی قرار دهید و اسلاید های خود را تنظیم کیند.

 

دانلود پاورپوینت سمینار و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود قالب پاورپوینت آماده برای پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود رایگان پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

دانلود رایگان قالب پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود رایگان نمونه پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر

دانلود رایگان قالب پاورپوینت آماده برای پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود رایگان تم پاورپوینت برای دفاع پایان نامه

نحوه تهیه پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود رایگان تم پاورپوینت برای دفاع پایان نامه دکتری

  • محمد احمدی
۱۰
فروردين

 

جزوه درس حسابرسی 2 گردآوری و تالیف

جزوه درس حسابرسی ۲ ... ادعاهای منعکس در صورتهای مالی با معیارهای تعیین شده یعنی اصول حسابداری است. ... اصلاحی، نمونه ای از حسابرسی عملیاتی است. ... به همراه سایر اعضای هیئت مدیرهی مسئول عملکرد گزارش شده شرکت هستند، اما برخلاف اعضای موظف ...

 

 

دانلود رایگان حسابرسی ۲ - کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود رایگان خلاصه دروس و جزوات درس حسابرسی ۲ :شامل 1 جزوه. ... ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود رایگان حسابرسی ۲) از قسمت زیر ارسال کنید).

 

 

دانلود خلاصه کتاب حسابرسی ۲ پرویز گلستانی 

خلاصه حسابرسی 2 پیام نور دانلود خلاصه کتاب حسابرسی ۲ پرویز گلستانی برای ... حسابداری دانلود نمونه سوال جزوه خلاصه درس پیام نور برای درس حسابرسی تعداد ... حسابرس رسیدگی به حسابهای دارایی ثابت را با ارزیابی کنترل های داخلی شروع می کند. ... پست قبلی برای شما جزوه درس اصول حسابرسی برای شما تهیه سایت قرار دادیم ...

 

دانلود جزوه درس حسابرسی ۲ 

دانلود نمونه سوال و جزوه و خلاصه درس پیام نور. ... برای درس حسابرسی ۲ تعداد 1 جزوه در سایت موجود است. دانلود جزوه 1 درس ... جزوه های مرتبط با حسابرسی ۲ (کلیک کنید).

 

 

دانلود جزوه درس اصول حسابرسی ۲ همراه با نمونه سوال

دانلود جزوه حسابرسی 2 جمشید اسکندری

دانلود کتاب حسابرسی 2 پرویز گلستانی

دانلود کتاب حسابرسی 2 پیام نور

Pdf حسابرسی 2 جمشید اسکندری

دانلود جزوه درس حسابرسی 2 پیام نور

جزوه حسابرسی 2 رشته حسابداری

نمونه سوال تشریحی حسابرسی 2

دانلود نمونه سوالات درس حسابرسی ۲ پیام نور سال ۹۶

  • محمد احمدی
۱۰
فروردين

 

طرح درس سالانه ادبیات فارسی هشتم دوره اول متوسطه 

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس سالانه که مربوط به ادبیات فارسی هشتم از دوره متوسطه اول می باشد بر روی دکمه خرید و دانلود کلیک ...

 

طرح درس سالانه کتاب ادبیات فارسی هشتم متوسطه -سایت علمی 

معرفی طرح درس : طرح درس سالانه کتاب ادبیات فارسی هشتم متوسطه نام کتاب ... تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . ... همچنین می توانید سایر طرح درس های فارسی متوسطه اول (هفتم و هشتم و نهم )را از لینک های زیر دریافت کنید :.

 

طرح درس سالانه فارسی هشتم

 طرح درس سالانه فارسی و مهارت‌های نوشتاری متوسطه اول – … ... دانلود طرح درس سالانه فارسی هشتم وتعداد 3 صفحه فایل ورد قایل ویرایش. فایل دانلود طرح درس سالانه فارسی ... طرح درس سالانه ادبیات فارسی هشتم -رضاکاظمی – پیکوفایل ...

 

دانلود طرح درس سالانه ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه

طرح درس سالانه فارسی هشتم 97

طرح درس سالانه ادبیات هشتم

طرح درس سالانه فارسی هفتم سال 97

طرح درس سالانه فارسی هشتم 96

طرح درس سالانه فارسی نهم 97

طرح درس سالانه فارسی هشتم ۹۸

طرح درس روزانه فارسی هشتم 97

طرح درس سالانه فارسی هشتم 98

  • محمد احمدی
۱۰
فروردين

 

طرح درس روزانه و سالانه 

طرح درس مهارت های نوشتاری نهم یکی از طرح درس های فارسی پایه نهم با موضوع طرح ... دانلود طرح درس ملی راه رهایی تفکر هشتم یکی از کاملترین طرح درس های رورانه ملی ...

 

پاورپوینت طرح درس مهارت های نوشتاری نهم (2)

پاورپوینت طرح درس مهارت های نوشتاری نهم (2) ... نمونه طرح درس پیام های آسمان پایه هشتم بر اساس عناصر و عرصه ها در طرح درس ملی قیمت: 2,500 تومان. نمونه طرح درس علوم ...

 

دانلود طرح درس مهارت های نوشتاری پایه نهم

 برای دریافت فایل لطفا به قسمت زیر مراجعه نمایید. دریافت فایل طرح درس روزانه از تمام دروس آموزش مهارت های نوشتاری پایه ...

 

طرح درس روزانه آموزش مهارتهای نوشتاری نهم

طرح درس روزانه آموزش مهارتهای نوشتاری نهم, <-BlogAbout->, مرجع مطالب درسی و آموزشی. ... دانلود تحقیق دانش آموزی مطالعات اجتماعی در مورد انقلاب اسلامی. در اینجا تحقیقی کامل 15 صفحه ای در مورد ... ابزار آموزشی برای آموزش جمع و تفریق به پایه اولی ها.

 

دانلود طرح درس مهارت های نوشتاری پایه نهم

طرح درس روزانه مهارت های نوشتاری نهم

طرح درس روزانه فارسی نهم 97

طرح درس سالانه فارسی نهم 96

طرح درس سالانه فارسی نهم 97

طرح درس روزانه فارسی نهم متوسطه اول

طرح درس ملی فارسی پایه نهم

نمونه طرح درس ملی فارسی نهم

طرح درس روزانه فارسی نهم 96

  • محمد احمدی